برآورد آنلاین

در ابتد روی گزینه برآورد آنلاین کلیک کنید.برآورد آنلاین از سه بخش تشکیل شده: در بخش اول کاربر میبایست اطلاعات کلی پروژه شامل تعداد طبقات , واحدهای هر طبقه , سرویسهای هر واحد و همچنین سیستم گرمایش آب (موتورخانه یا پکیج) و نهایتا نوع پیش فاکتور (آبرسانی یا فاضلابی) را مشخص نماید.در بخش دوم , اطلاعات جزیی تر مانند نوع و تعداد مصرف کننده های هر سرویس باید مشخص شود ،
و در بخش سوم براساس اطلاعات وارد شده، پیش فاکتورارائه میگردد. در این قسمت کاربر با انتخاب گزینه " تبدیل به سایر برندها" میتواند پیش فاکتورخود را به سایر برندها تبدیل و مقایسه نماید.