راهنمای سایت

سایت خاورسپیران به کاربران این امکان را میدهد که اقلام مورد نیاز پروژه خود را بصورت آنلاین برآورد و پیش فاکتور دریافت نمایند. در ابتد برای دسترسی به برآورد آنلاین باید روی گزینه برآورد آنلاین کلیک کنید. برآورد آنلاین از سه بخش تشکیل شده: در بخش اول کاربر میبایست اطلاعات کلی پروژه شامل تعداد طبقات , واحدهای هر طبقه, سرویسهای هر واحد و همچنین برند مورد نظر برای سیستم آبرسانی و فاضلابی را مشخص نماید. در بخش دوم, اطلاعات جزیی ترمانند نوع و تعداد مصرف کننده های هر سرویس باید مشخص شود و در بخش سوم براساس اطلاعات وارد شده در بخش اول و دوم, پیش فاکتورارائه میگردد. در این قسمت کاربر با انتخاب گزینه " تبدیل به سایر برندها" میتواند پیش فاکتورخود را به سایر برندها تبدیل ومقایسه نماید.
سایت خاورسپیران همچنین به مشتریانی که لیست اقلام مورد نیاز پروژه را در اختیار دارند این امکان را میدهد که پیش فاکتورآنلاین دریافت نمایند. برای دریافت پیش فاکتورابتدا باید روی گزینه محصولات کلیک کرده و برند مورد نظر را انتخاب نمایند. بعد از مشخص کردن برند ونوع محصول صفحه پیش فاکتور باز میشود و کاربر میتوانید با وارد کردن تعداد اقلام مورد نظر پیش فاکتور دریافت نمایید. در این قسمت با انتخاب گزینه " تبدیل به سایر برندها" میتوانید پیش فاکتورخود را به سایر برندها تبدیل ومقایسه نماید